Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Dobroticích:SDH DOBROTICE

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Dobroticích

Starosta SDH Dobrotice:

Halaška Josef

Náměstek starosty:

Sedláček Tomáš

Velitel:

Kratochvíla Arnošt ml.

Preventista:

Kratochvíla Josef

Jednatel:

Klanica Josef

Hospodář:

Kratochvíla Marek

Materiálně technický referent:

Křížek Miroslav

Referent mládeže:

Halaška Zdeněk st.

Organizační referent:

Halaška Stanislav

Kontrolní a revizní rada:

Novák Rostislav

 

Kukla Zdeněk

 

Nesvadba Martin

Strojník:

Zbranek Matěj