Aktuality pro členy:SDH DOBROTICE

Aktuality pro členy

Zde najdete přehledně veškeré aktuální informace o dění ve sboru. Nejen pro členy...

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE       

 

  Dne 19. ledna proběhla v areálu Sádek, v Dobroticích výroční členská schůze SDH Dobrotice za bohaté účasti jak našich členů, tak hostů z řad Osadního výboru v Dobroticích, Městského úřadu v Holešově, zástupců zahrádkářů, myslivců, našich sponzorů a v neposlední řadě zástupce OSH. Tímto bychom chtěli všem poděkovat za účast.

  V rámci této schůze jsme přijali nového člena, kterým je Jan Řezníček. Věříme, že bude přínosem pro naši organizaci a to zejména pro soutěžní družstvo, jehož se stane jistě platným členem.  Vzhledem k tomu, že nás v minulém roce opustili hned 4 členové, čítá naše členská základna k tomuto datu 38 členů.  Dále bylo přítomnými členy odsouhlaseno rozšíření výboru ze 12 na 13 členů, výbor byl doplněn o Zdeňka Kuklu, který byl zvolen do kontrolní a revizní rady.  Tentýž člen byl zařazen i do výjezdové jednotky.

  Členská schůze dále odsouhlasila a schválila plán práce SDH pro rok 2013:

 

1,

Nasadíme jedno družstvo mužů do soutěží v požárním útoku

květen-září

2,

Organizačně zajistíme průběh tradičních ostatkových slavností

9.2.2013

3,

Dokončíme práce na přístavbě garáže u zbrojnice

jaro 2013

4,

Uspořádáme výroční členskou schůzi k příležitosti 65 let od založení SDH Dobrotice

duben

5,

Uspořádáme tradiční soutěž v požárním útoku O pohár starosty SDH

19.5.2013

6,

Zorganizujeme jednu rockovou zábavu

léto 2013

7,

Provedeme sběr železného šrotu

podzim 2013

 

 

9.2.2013 – VODĚNÍ MEDVĚDA

 

9.2. proběhne tradiční vodění medvěda a průvod masek obcí za doprovodu skupiny Žopanka.  Uvítáme veškeré zájemce o účast v průvodu. Sraz masek je v 8:00 ve zbrojnici. Účast mladších členů je prakticky povinná J

 Od 20:00 bude v Sádku probíhat pochovávání basy. K tanci a poslechu bude hrát skupina Dolband. V rámci večera bude konána i tombola. Tímto bychom chtěli požádat naše členy, kteří mají možnost, aby přispěli nějakou cenou. Ceny můžete donést Marku Kratochvílovi nebo Jolaně Ďurišové nejpozději do pátku 8.2. Všem předem děkujeme.

 

27.4. 2013 – SLAVNOSTNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE K 65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH

 

  V pátek 26.4. v 18:00 hod sraz v Sádku, kde proběhne příprava sálu.  A dále bude domluven sobotní sraz na dokončení příprav