ÚVOD:SDH DOBROTICE

ÚVOD

Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci...

  Rádi bychom vás přivítali na stránkách SDH Dobrotice. Náš sbor byl založen 25. dubna 1948. V letošním roce tedy oslavíme 65. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dobroticích.

 Naše členská základna v současné době čítá 38 členů, 4 ženy a 34 mužů.  Z toho je 13 členů zásahové jednotky. Dále pak funguje soutěžní družstvo mužů, které nás aktivně reprezentuje na poli požárního sportu. A to nejen v rámci okrskových a okresních kolech soutěží v požárním sportu, ale taky v rámci Podhostýnské hasičské ligy. Navazuje tak na úspěchy svých předchůdců, kteří se podíleli na založení Podhostýnské hasičské ligy. Od jejího počátku jsme jejími pravidelnými účastníky. V rámci soutěží jsme se účastnili nejen klání v rámci našeho státu, ale zavítali jsme i na soutěže pořádané na Slovensku a v Polsku, kde se nám podařilo dvakrát zvítězit.

  Každoročně se podílíme i na kulturním a společenském životě obce. Ať už pořádáním Ostatkových slavností, taneční zábavy, pořádáním sběru železného odpadu a v neposlední řadě také pořádáním vlastní soutěže v požárním útoku. Krom toho také aktivně spolupracujeme se všemi ostatními spolky, které v naší obci fungují.

  Na závěr patří poděkování všem sponzorům, kteří našemu spolku projevují svoji přízeň a pomáhají tak k našemu dalšímu rozvoji. Ale také všem našim členům, kteří se aktivně podílejí na činnosti sboru a pomáhají ho tak neustále posunovat dopředu. A v neposlední řadě také našemu soutěžnímu družstvu, které nejen náš sbor, ale i celou obec příkladně reprezentuje v širokém okolí.